1953D17A-1B74-4C5A-9D5C-1269E183BB7935F0132F-C7AF-4BD9-BAD9-DEE9E827E559assistantTavola disegno 1CalendarPathFill 1Confirm_flagIcon/Appliance/Cooking/LittleIcon/Appliance/Cooling/LittledownloadFill 1Info_textWASHING MACHINEFill 1LockmoneyTavola disegno 1powerRisorsa 1Icon_searchIcon_searchtoolstoolswashingwellbeing
НОВИ КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НОВИ КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

От март 2021 г. домакинските електроуреди ще имат нови енергийни етикети и ревизирани класове на енергийна ефективност. Тук ще намерите цялата необходима информация по темата.

Енергийният етикет (или етикетът на ЕС) предоставя информация за данните за консумация на енергия и вода за домакински електроуреди от 1996 г. Той се изисква от закона и съпровожда продукта, както в магазините, така и на уебсайтовете на търговците на дребно.
Енергийният етикет има за цел да информира клиентите за енергийната ефективност на уреда, за да позволи по-лесно сравнение с други продукти.
С времето домакинските електроуреди стават все по-икономични откъм разходи и енергия. Поради тази причина етикетът на ЕС бива актуализиран.

Европейският съюз издаде задължителна актуализация на текущия енергиен етикет за следните категории продукти:

• перални
• комбинирани перални със сушилни
• хладилници и фризери
• съдомиялни

От март 2021 г. върху всички уреди трябва да присъства само новия етикет.
ПРОМЕНИ В КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОМЕНИ В КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Какво точно се променя в класовете на енергийна ефективност?

Обичайните класове като A+++, A++ и A+, се заменят с уеднаквена ска́ла за консумация на енергия от A до G. Седем-степенната ска́ла се запазва. Поради променени методи за измерване не е възможно старият етикет да се преобразува в новия такъв. Възможна е само приблизителна информация.

За момента промените няма да засегнат сушилни, фурни и аспиратори. Очаква се те да бъдат ревизирани от 2022 г. нататък. Така че е напълно възможно да намерите пералня клас C до сушилня клас A+++.

Европейската асоциация на производителите (APPLIA) разяснява контекста на тази ревизия, сроковете, задълженията на производителите и търговците на дребно, новите изисквания за екодизайн по отношение на ефикасността на ресурсите, както и относно самия нов енергиен етикет. Потребителите ще видят новите етикети на уредите чак след 1 март 2021 г.
Нов енергиен етикет за перални машини
Нов енергиен етикет за перални машини

С преработения енергиен етикет се представят някои нововъведения в съдържанието:

По принцип на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията перални машини. Наличните класове на енергийна ефективност ще варират от A до G.

Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а съответно за един цикъл и за 100 цикъла.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

Нов енергиен етикет за перални машини
Нов енергиен етикет за перални машини

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност*
3. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 работни цикъла (с програма Еко 40-60)
4. Максимален капацитет за зареждане
5. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане
6. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работен цикъл (с програма „Еко 40-60“)
7. Клас на ефективност при центрофугиране*
8. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Нов енергиен етикет за перални със сушилни
Нов енергиен етикет за перални със сушилни

Както при всички нови енергийни етикети, и за пералните със сушилня ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

В областта на комбинираните перални наличните класове на енергийна ефективност продължават да са от A до G.

Цялостното оформление на тази продуктова група ще бъде преразгледано. Областта за перални със сушилни и областта за перални машини се показват в собствени мащаби и стойностите за тях се показват по-ясно.

Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а за програма или за 100 цикъла на изпиране.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

Нов енергиен етикет за перални със сушилни
Нов енергиен етикет за перални със сушилни

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност** (пълен работен цикъл)
3. Клас на енергийна ефективност* (програма за пране)
4. Среднопретеглена консумация на енергия в kWh/100 програми (пълен работен цикъл**)
5. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 цикъла (програма за пране)
6. Максимален капацитет за зареждане (пълен работен цикъл**)
7. Максимален капацитет за зареждане (програма за пране)
8. Среднопретеглена консумация на вода в литри/работен цикъл (пълен работен цикъл**)
9. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работен цикъл (програма за пране)
10. Времетраене на програмата (пълен работен цикъл**) при условия на пълно зареждане
11. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане
12. Клас на ефективност при центрофугиране*
13. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Нов енергиен етикет за съдомиялни
Нов енергиен етикет за съдомиялни

Като част от процеса на стандартизация, предишните класове (A+++, A++ и A+) са заменени и за съдомиялни машини по единна ска́ла от A до G. Спрямо предишния стандарт, новият клас на енергийна ефективност B съответства приблизително на уред A+++-23 %.

В бъдеще на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Освен това се въвеждат нови, по-реалистични изисквания (например с тенджери) при определяне на настройките за брой комплекти. Ето защо стойностите тук вече ще се различават в сравнение със стария енергиен етикет.
Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а за цикъл или за 100 цикъла на измиване.
Нови са и въведените класове на шум от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

Нов енергиен етикет за съдомиялни
Нов енергиен етикет за съдомиялни

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност
3. Консумация на енергия в kWh/100 работни програми Еко
4. Брой стандартни комплекти
5. Консумация на вода в литри/работен цикъл Еко
6. Продължителност на програмата Еко
7. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Нов енергиен етикет за хладилници и фризери
Нов енергиен етикет за хладилници и фризери

На етикетите на хладилниците и фризерите също ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията на уреди за охлаждане и замразяване. Наличните класове на енергийна ефективност ще бъдат от A до G. Новият клас на енергийна ефективност А съответства на уред A+++-60% по предишния стандарт.

Както и преди, потреблението на електроенергия се отчита на годишна база.
Новите класове за шум A-D правят нивото на шума в dB(A) по-ясно.

Нов енергиен етикет за хладилници и фризери
Нов енергиен етикет за хладилници и фризери

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност
3. Консумация на енергия в kWh/година (измерена при новите стандартни условия)
4. Общ обем на всички отделения за замразяване
5. Общ обем на всички незамразени отделения
6. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Регламентът за ЕКОДИЗАЙН
Регламентът за ЕКОДИЗАЙН

В допълнение към променените класове на енергийна ефективност, от 1 март 2021 г. ще важи и новият регламент за екодизайн. Той регулира природосъобразния дизайн на продуктите, минималната наличност на резервни части и възможността за рециклиране и ремонт.

Целта е да се намали въздействието на домакинските уреди върху околната среда, като се вземе предвид целият жизнен цикъл на продуктите.

Пералня Active Care - Отстранява до 100 петна при 20°C

Пералня Active Care - Отстранява до 100 петна при 20°C

Вижте повече
Сушилни Active Care - Намалява износването на тъканите с до 40%

Сушилни Active Care - Намалява износването на тъканите с до 40%

Вижте повече
Пералня със сушилня Active Care - Отстранява до 100 петна

Пералня със сушилня Active Care - Отстранява до 100 петна

Вижте повече

Затвори

Откъде можете да закупите