>
НОВИ КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НОВИ КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

От март 2021 г. домакинските електроуреди ще имат нови енергийни етикети и ревизирани класове на енергийна ефективност. Тук ще намерите цялата необходима информация по темата.

Енергийният етикет (или етикетът на ЕС) предоставя информация за данните за консумация на енергия и вода за домакински електроуреди от 1996 г. Той се изисква от закона и съпровожда продукта, както в магазините, така и на уебсайтовете на търговците на дребно.
Енергийният етикет има за цел да информира клиентите за енергийната ефективност на уреда, за да позволи по-лесно сравнение с други продукти.
С времето домакинските електроуреди стават все по-икономични откъм разходи и енергия. Поради тази причина етикетът на ЕС бива актуализиран.

Европейският съюз издаде задължителна актуализация на текущия енергиен етикет за следните категории продукти:

• перални
• комбинирани перални със сушилни
• хладилници и фризери
• съдомиялни

От март 2021 г. върху всички уреди трябва да присъства само новия етикет.
ПРОМЕНИ В КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОМЕНИ В КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Какво точно се променя в класовете на енергийна ефективност?

Обичайните класове като A+++, A++ и A+, се заменят с уеднаквена ска́ла за консумация на енергия от A до G. Седем-степенната ска́ла се запазва. Поради променени методи за измерване не е възможно старият етикет да се преобразува в новия такъв. Възможна е само приблизителна информация.

За момента промените няма да засегнат сушилни, фурни и аспиратори. Очаква се те да бъдат ревизирани от 2022 г. нататък. Така че е напълно възможно да намерите пералня клас C до сушилня клас A+++.

Европейската асоциация на производителите (APPLIA) разяснява контекста на тази ревизия, сроковете, задълженията на производителите и търговците на дребно, новите изисквания за екодизайн по отношение на ефикасността на ресурсите, както и относно самия нов енергиен етикет. Потребителите ще видят новите етикети на уредите чак след 1 март 2021 г.
Нов енергиен етикет за перални машини
Нов енергиен етикет за перални машини

С преработения енергиен етикет се представят някои нововъведения в съдържанието:

По принцип на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията перални машини. Наличните класове на енергийна ефективност ще варират от A до G.

Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а съответно за един цикъл и за 100 цикъла.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

Нов енергиен етикет за перални машини
Нов енергиен етикет за перални машини

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност*
3. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 работни цикъла (с програма Еко 40-60)
4. Максимален капацитет за зареждане
5. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане
6. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работен цикъл (с програма „Еко 40-60“)
7. Клас на ефективност при центрофугиране*
8. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Нов енергиен етикет за перални със сушилни
Нов енергиен етикет за перални със сушилни

Както при всички нови енергийни етикети, и за пералните със сушилня ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

В областта на комбинираните перални наличните класове на енергийна ефективност продължават да са от A до G.

Цялостното оформление на тази продуктова група ще бъде преразгледано. Областта за перални със сушилни и областта за перални машини се показват в собствени мащаби и стойностите за тях се показват по-ясно.

Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а за програма или за 100 цикъла на изпиране.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

Нов енергиен етикет за перални със сушилни
Нов енергиен етикет за перални със сушилни

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност** (пълен работен цикъл)
3. Клас на енергийна ефективност* (програма за пране)
4. Среднопретеглена консумация на енергия в kWh/100 програми (пълен работен цикъл**)
5. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 цикъла (програма за пране)
6. Максимален капацитет за зареждане (пълен работен цикъл**)
7. Максимален капацитет за зареждане (програма за пране)
8. Среднопретеглена консумация на вода в литри/работен цикъл (пълен работен цикъл**)
9. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работен цикъл (програма за пране)
10. Времетраене на програмата (пълен работен цикъл**) при условия на пълно зареждане
11. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане
12. Клас на ефективност при центрофугиране*
13. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Нов енергиен етикет за съдомиялни
Нов енергиен етикет за съдомиялни

Като част от процеса на стандартизация, предишните класове (A+++, A++ и A+) са заменени и за съдомиялни машини по единна ска́ла от A до G. Спрямо предишния стандарт, новият клас на енергийна ефективност B съответства приблизително на уред A+++-23 %.

В бъдеще на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Освен това се въвеждат нови, по-реалистични изисквания (например с тенджери) при определяне на настройките за брой комплекти. Ето защо стойностите тук вече ще се различават в сравнение със стария енергиен етикет.
Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а за цикъл или за 100 цикъла на измиване.
Нови са и въведените класове на шум от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

Нов енергиен етикет за съдомиялни
Нов енергиен етикет за съдомиялни

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност
3. Консумация на енергия в kWh/100 работни програми Еко
4. Брой стандартни комплекти
5. Консумация на вода в литри/работен цикъл Еко
6. Продължителност на програмата Еко
7. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Нов енергиен етикет за хладилници и фризери
Нов енергиен етикет за хладилници и фризери

На етикетите на хладилниците и фризерите също ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията на уреди за охлаждане и замразяване. Наличните класове на енергийна ефективност ще бъдат от A до G. Новият клас на енергийна ефективност А съответства на уред A+++-60% по предишния стандарт.

Както и преди, потреблението на електроенергия се отчита на годишна база.
Новите класове за шум A-D правят нивото на шума в dB(A) по-ясно.

Нов енергиен етикет за хладилници и фризери
Нов енергиен етикет за хладилници и фризери

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност
3. Консумация на енергия в kWh/година (измерена при новите стандартни условия)
4. Общ обем на всички отделения за замразяване
5. Общ обем на всички незамразени отделения
6. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Регламентът за ЕКОДИЗАЙН
Регламентът за ЕКОДИЗАЙН

В допълнение към променените класове на енергийна ефективност, от 1 март 2021 г. ще важи и новият регламент за екодизайн. Той регулира природосъобразния дизайн на продуктите, минималната наличност на резервни части и възможността за рециклиране и ремонт.

Целта е да се намали въздействието на домакинските уреди върху околната среда, като се вземе предвид целият жизнен цикъл на продуктите.

Открийте нашия портал за самообслужване, за да намерите правилните резервни части за ремонт на вашите уреди.

Открий повече
Пералня Active Care - Отстранява до 100 петна при 20°C

Пералня Active Care - Отстранява до 100 петна при 20°C

Вижте повече
Сушилни Active Care - Намалява износването на тъканите с до 40%

Сушилни Active Care - Намалява износването на тъканите с до 40%

Вижте повече
Пералня със сушилня Active Care - Отстранява до 100 петна

Пералня със сушилня Active Care - Отстранява до 100 петна

Вижте повече

Затвори

Откъде можете да закупите